Angående Coronaviruset och Viksjö scoutkårs verksamhet

17 mars, 2020 av Mats Persson

Information från kåren angående coronaviruset (2020-03-17):

Vi följer Scouternas rekommendationer, http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

  • Avdelningsmöten fortsätter som vanligt tills vi får andra direktiv från Scouterna eller myndigheter angående verksamheter i grupp.
  • Planeringen av Sommarlägret fortsätter tills vidare. Även här följer arrangörens eller myndigheters direktiv.

Dock stänger vi Café Sandvik för säsongen då vi inte kan säkerställa de högre kraven på hygien som nu gäller.

Hälsningar, Styrelsen