Coronaviruset – Uppdaterade riktlinjer för avdelningsmöten

12 januari, 2021 av Mikael Ulander

Smittskyddsläkaren i Region Stockholm (Stockholms län) uppmanar nu att alla invånare i länet ska avstå från all organiserad uteträning fram till och med 24 januari med anledning av den allvarliga smittspridningen. Det gäller även yngre barn och ungdomar, https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/12/organiserad-utomhustraning-bor-undvikas-till-slutet-av-januari/

Styrelsen har med dessa rekommendationer som grund beslutat att fysiska avdelningsmöten i Viksjö Scoutkår i nuläget kan börja tidigast vecka 4. Vi följer utveckling och återkommer med information om lägets ändras.

Som alternativ till fysiska scoutmöten uppmanar vi samtliga avdelningar att fundera kring om det är möjlighet att istället erbjuda andra typer av scoutaktiviteter, t.ex. digitala möten eller ”hemuppgifter”.

http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/digitala-scoutmoten/?mc_cid=2270a763d5&mc_eid=5226848e5f hittar ni material från Scouterna rörande digitala möten och alternativa aktiviteter.

Vi inser att det inte är helt lätt att plötsligt ställa om till andra typer av aktiviteter så vi har avsatt tid till att diskutera kring detta under planeringshelgen nästa helg, mer info i separat agenda som distribueras under veckan.

Har ni frågor eller funderingar är det bara att ni hör av er!

Mvh Styrelsen