Myrorna

Vill ni prova på scouting för barn under 8 år tillsammans med förälder eller annan vuxen (mor- farförälder, grannen, kompisens mamma…) Vårt åldersfokus är 5-7 år men även yngre barn är välkomna då vi gör aktiviteter tillsammans, en vuxen och ett barn. Vi är alltid ute i naturen och tillsammans leker vi, äter gemensam medhavd lunch, pysslar och lär oss om djur och natur. En vuxen kan förstås ha med sig flera barn eller så kan ett barn ha med sig flera vuxna – det som passar er bäst!

Familjescouting

Vi träffas ungefär en söndag per månad och har två avdelningar:

  • Rödmyrorna kl 10-12
  • Svartmyrorna kl 13-15

Kostnaden är 300 kr/termin för första barnet och 110 kr/termin för nästa barn.

Datum vårterminen 2022

  • 30 januari
  • 20 februari
  • 20 mars
  • 24 april
  • 15 maj

Plats: Vi träffas vid vår scoutstuga i Sandvik (se här).

Frågor och funderingar? Ta i så fall kontakt med någon i ledargruppen för familjescouting genom att skicka ett mejl till  familjescouting@viksjo.ssf.scout.se

Varmt välkomna till Familjescoutavdelningen Myrorna!

Anmälan finns här.

Familjescouting Myrorna 4-7 år

Myrorna