Våra lokaler (Fjällvik och Sandvik) är under höst och vår reserverade för avdelningsverksamhet måndag till torsdag kl. 18:30 till 21:00. Bokningar under dessa tider kan bara ske i undantagsfall.

För att lägga till en aktivitet i kalenderariet, kontakta webbadmin.

Prenumerera på kalendrar

Om du vill prenumerera på kårens kalendrar och om du använder Google Kalender så kan du klicka på pluset i nedre högra hörnet av kalendern.
Använder du en annan kalender så kan du istället klistra in länkarna nedan i den kalender du använder.
För avdelningarna finns länkarna under respektive avdelnings sida.

  • Kårhändelser: https://calendar.google.com/calendar/ical/c_2a1ef411ae32c84b5fc0a8df9a492cfde4352749755041b635d1876cd49fa090%40group.calendar.google.com/public/basic.ics