Hjälp till att utse årets ledare 2023 i Viksjö Scoutkår!

Skriv in den person du vill nominera och en bra motivering i formuläret nedan.

Nomineringen skickas till styrelsen som utser årets ledare i tid till julavslutningen.

Sista dag för nominering är Söndag 26 november!

Årets Ledare

Formulär för att nominera årets ledare i Viksjö scoutkår

  • Skriv in namnet på den ledare eller funktionär i kåren du vill nominera.
  • Motivera din nominering
  • Vem är du som nominerar?
  • E-post till den som nominerar