Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Scouterna.

Läs mer om våra försäkringar på www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/.