Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Scouterna samt att alla barn och ungdomar även är försäkrade via Järfälla kommun.

Vid eventuell skada i samband med scoutaktivitet är målsman ansvarig för att anmäla skadan till både Scouterna och Järfälla kommun. Om ni dessutom har en egen privat försäkring bör ni även anmäla eventuell skada dit.

Avdelningsledarna är ansvariga för att en incidentrapport skickas in till styrelsen. Denna rapport fungerar dels som information till styrelsen, dels som underlag för framtida förebyggande åtgärder.

Mer information om Scouternas försäkring samt hur ni anmäler skada finns att läsa här.

Information om Järfälla kommuns försäkring samt hur ni anmäler skada finns här.