Viksjö Scoutkår (organisationsnummer 813200-4923) behöver vissa uppgifter av dig om du vill anmäla dig till vårt arrangemang. Vi behöver kunna behandla vissa personuppgifter om dig för att kunna ge dig en trygg, säker och praktisk upplevelse för dig. 

De personuppgifter du lämnar i samband med anmälan till det här arrangemanget kommer att behandlas specifikt för detta arrangemang.

De personuppgifter som vi vill samla in och databehandla är:

Namn och personnummer:
Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i tio år. Dessa uppgifter kan behöva delas med vårt försäkringsbolag om det behövs.

Kontaktuppgifter till scout och kontaktpersoner (till exempel vårdnadshavare), såsom telefonnummer, e-postadress, postadress:
De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Matpreferenser, allergier:
Vi behöver veta vad du vill och kan äta. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Medicinsk information:
För din trygghet och säkerhet behöver vi veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag. Den här informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har direkt behov av informationen kommer att få tillgång till den.

Simkunnighet:
För att kunna planera aktiviteter i och på vatten behöver vi veta hur bra scouten kan simma. Till exempel för kanotpaddling krävs att scouten kan simma minst 200 meter.


För att anmäla dig till det här arrangemanget behöver du samtycka till (godkänna genom att klicka i rutan på anmälningsformuläret) att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.


Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter behandlar om dig.

Du har dessutom möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Det innebär i så fall att Viksjö Scoutkår inte längre får behandla dina personuppgifter för detta arrangemang. Viktigt då är att tänka på att det kan påverka scoutkårens möjlighet till att ge dig en trygg och säker upplevelse på arrangemanget.


För att kontakta oss med frågor om hanteringen av dina personuppgifter:

Viksjö Scoutkår
c/o Mikael Ulander
Russingränd 4
175 57 Järfälla

info@viksjo.scout.se