Viksjö Scoutkår (organisationsnummer 813200-4923) behöver vissa uppgifter av dig om du vill anmäla dig till vår kår. Vi behöver kunna behandla vissa personuppgifter om dig för att kunna ge dig en trygg, säker och praktisk upplevelse för dig. 

Dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna (organisationsnummer 802006-2942) för lagring i Scouternas centrala medlemsregister Scoutnet. Scouterna är tillsammans med Viksjö Scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

De personuppgifter som vi samlar in och databehandlar är:

Namn och personnummer:
Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i så länge du är medlem i Scouterna, samt i ytterligare ett år för att kunna söka bidrag för genomförd verksamhet.

Kontaktuppgifter till scout och kontaktpersoner (till exempel vårdnadshavare), såsom telefonnummer, e-postadress, postadress:
De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat medlemskap.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang. Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Uppgifterna kan även behöva delas med vårt försäkringsbolag om det behövs.

Vi kommer även att använda vissa uppgifter (namn och personnummer) för att kunna söka bidrag för vår verksamhet hos staten och Järfälla kommun.


För att anmäla dig till kåren behöver du samtycka till (godkänna genom att klicka i rutan på anmälningsformuläret) att vi får samla in och behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.


Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter behandlar om dig.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress m.m.


För att kontakta oss med frågor om hanteringen av dina personuppgifter:

Viksjö Scoutkår
c/o Mikael Ulander
Russingränd 4
175 57 Järfälla
info@viksjo.scout.se

eller

Scouternas centrala medlemsregister: scoutnet@scouterna.se