I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 700 kronor per termin för scouter (inklusive ledarbarn). Som ledare eller funktionär betalar du enbart en 5 kr termin som kåravgift. Inom familjescouting har vi f.n. en reducerad avgift på 195 kr för första barnet och 5 för ytterligare barn.

Utöver kåravgiften tillkommer distrikt- och förbundsavgift för alla, idag 105 kr/termin.

Total terminsavgift är alltså för närvarande:

  • 805 kr för scouter ( 8 till 25 år).
  • 300 kr för första barnet inom familjescouting.
  • 110 kr för ledare, funktionärer samt ytterligare familjescouting-barn.

Terminsavgiften betalas via faktura från Scouterna (riksförbundet).

Vad går avgifterna till?

Kåravgiften täcker det mesta av den verksamhet vi genomför (till exempel material och lokalkostnader). När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

I distrikt- och förbundsavgiften ingår en försäkring för scouterna som gäller under all scoutverksamhet. Dessutom går en del av avgiften till distriktets verksamhet.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Birka Scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.