På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Här kommer vi ge exempel på vad vi gör på våra möten. Här finns också allmän information om hur vi lär ut, om aktiviteter och läger, både i kåren och för scouter i Sverige och världen.

Vad gör vi på våra möten?

Spårarscout

Vi lär oss grunderna i scouting. Samarbeta i grupp (patrull) med hjälp av enklare uppgifter och lekar. Hantera lykta och stormkök. Enkla knopar.
Övernattning en gång per termin (oftast i stuga) samt ett kort (halv vecka) sommarläger.

Upptäckarscout

Mer samarbete i patruller. Eldning. Surrning. Hantera kniv, yxa och såg. Fler typer av knopar. Kunna laga mat genom att följa ett recept. Få förståelse av scouting i Sverige och världen.
Övernattning en gång per termin (i stuga eller tält) samt ett helt (en vecka) sommarläger.

Äventyrarscout

Äventyrarscouterna jobbar mycket mer självständigt inom patrullerna. Mer avancerad surrning och eldning. Genomför flera hajker per termin och sover ofta i vindskydd. Scouterna får själv planera och handla mat för hajker. Diskutera kring scoutlagens punkter och eventuellt avlägga scoutlöftet ingår också.
Som äventyrarscout kommer du även att få insikt i hur kåren fungerar och få vara med på kårstämma och andra kårmöten.

Utmanarscout

Som utmanare förväntas du kunna planera och genomföra möten och aktiviteter (med ledares stöd). Kunna lära ut till andra, till exempel genom att vara assistent på en avdelning för yngre scouter.
Som utmanare medverkar du även i kårens gemensamma arrangemang och kan sitta som representant  i kårens styrelse.

Hajker under årets alla årstider görs också, även utanför Sverige, samt arrangerar hajk/övernattning för yngre scouter.

Röda Tråden

Viksjö scoutkår strävar efter att utveckla scouter från 8 år och uppåt. För att kunna göra detta med bästa möjliga resultat har vi arbetat fram det vi kallar ”Röda Tråden”. Här beskriver vi hur utvecklingen sker från gren till gren genom ungefärliga mål för vad scouten ska lära sig på en gren och förväntas kunna när scouten kommer upp till nästa.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer. mer om våra läger finns på Läger– sidan

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempel vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas arrangemang i Sverige och världen. »