Här följer en instruktion om hur vi hanterar kvitton i kåren.

Under köpet

När du köper saker för scoutverksamheten, vare sig det gäller inventarier eller material till avdelningarna, så begär alltid en kvittokopia, detta är ifall du skulle tappa bort originalkvitto.

Inköp för kårens verksamhet  MÅSTE godkännas av styrelsen INNAN inköp.

Inköp med Avdelningskassan hanteras i samråd med Avdelningsledaren.

Redovisning av inköp

Redovisning av kvitton ska ske senast 60 dagar efter att inköpet genomfördes, har det gått längre än 60 dagar så kontaktar man kassören.

För att redovisa kvittona så gör man på följande vis:

  1. Se till att du har alla kvitton som tillhör en och samma aktivitet (läger, avdelning osv.).
  2. Fyll i Räkningsblanketten (se nedan), lista vad de olika kvittona avser.
  3. Häfta/tejpa fast kvittona på baksidan av blanketten.
  4. Posta eller lämna blanketten till kassören i kåren (adress står på räkningsblanketten).