Viksjö scoutkår

Viksjö scoutkår bildades år 1971.

 Mycket tack vare en aktiv föräldraförening, som startade redan påföljande år, utvecklades kåren snabbt, år 1973 åkte man på det första kårlägret till Kopparbo. Samma år fick kåren dispositionsrätt till torpet Stora Lund, som blev den första scoutstugan.

Tyvärr blev Stora Lunds scouthistoria kort. år 1977 brann torpet ned till grunden och det dröjde sedan ända till 1981 innan kåren fick en ersättningslokal i form av trädgårdsvillan i Sandvik.

Under tiden hade kåren vuxit och dess arbetslokal vid panncentralen på Axvägen blev både trång och mindre ändamålsenlig. Den dåvarande ledningen började se sig om efter alternativa lokaler och 1985 började man se konturerna av det som så småningom skulle bli Fjällvik.

1997 väcktes frågan om en större stuga i Sandvik då Järfälla dykarklubb ,som endast var ett fåtal aktiva medlemmar, frågade om vi ville byta lokal med dem. De arrenderade den betydligt större trädgårdsmästarbostaden och ville ha nåt mindre och enklare. I november -97 tog kåren över den röda trävillan och började på nytt renovera.

Kårens avdelningsmöten hölls till en början i panncentralen på Axvägen. Dessa lokaler var inte särskilt ändamålsenliga och 1986 flyttade kåren in i det som kom att kallas Fjällvik, en nedlagd barnstuga som flyttats till sin nuvarande plats med hjälp av kommunen. Många ledare lade ned ett omfattande arbete på att iordningställa och underhålla Fjällvik.

Dåvarande Fjällvik dömdes efter en besiktning ut som lämplig lokal för barn & ungdomsverksamhet, av kommunen. 28 februari 2013 brann Fjällvik, troligen en anlagd brand. Med lokalen brann även det mesta av kårens materiel och minnen upp. Lägertält, fjälltält och all utrustning utom lägerköket.

En segdragen kamp för att få ut försäkringspengarna (huset var fullvärdesförsäkrat) startade. Julen 2013 gick IF med på att ge oss en skälig ersättning och upphandling av ett nytt hus startade. Grundplattan göts våren 2014 och efter skolavslutningen levererades och monterades stommen. Så långt räckte pengarna. Kåren har sedan med ideella krafter målat utsidan och gjort allt arbete på insidan, reglat väggar, gipsat, spacklat och målat. Under hösten och vintern 2015 – 2016 installerades ventilation och andra nödvändiga installationer. Den 28 januari 2016 blev slutligen undervåningen godkänd/slutbesiktigad av kommunen och kan således användas för scoutverksamhet.
Övervåningen färdigställdes och godkändes för scoutverksamhet i slutet på 2018.