Tidningen Scout är en papperstidning vänder sig till scouter i alla åldrar, ledare och föräldrar. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år.