Scoutdräkten

Vi scouter känns lätt igen när vi bär den petroleumblå scoutskjortan eller andra petroleumblå scoutkläder. På scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi gjort, tillhörighet och vilka intressen vi har.

Grundplaggen i scoutdräkten är en scoutskjorta, -t-shirt, -piké med märken och kårhalsduk med sölja. När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar gemenskap. Det finns många andra grupper som också skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, till exempel fotbollslag.

Scoutskjortan

Scoutskjortan för scouter köper ni. Ledare får den första skjortan från kåren. Kolla med din ledare i avdelningen innan du handlar, vi brukar göra gemensamma beställningar för hela kåren varje hösttermin. Annars beställs scoutskjortor, scoutmärken, andra snygga scoutkläder och massor av coola scoutprylar i Scouternas egen shop.

En första uppsättning märken får du av kåren när du börjat.

Kårhalsduk

Kårhalsduken är en symbol för Viksjö Scoutkår vars syfte är att främja gemenskap inom kåren och visa andra scouter varifrån vi kommer.

Kårhalsduken är en del av scoutuniformen och medlemmar i Viksjö Scoutkår ska bära kårens vinröda halsduk, alternativt Gilwellhalsduk om man har gått Treklöver Gillwell-utbildningen, i scoutsammanhang, t.ex. scoutmöten, läger, tävlingar etc. Halsduken skall bäras runt halsen och med stolthet och respekt.

Avsteg från detta får göras av Utmanarscouter och Utmanarledare när de representerar Viksjös och Barkarby-Skälbys gemensamma Utmanarlag Pingvinerna, då de bär Utmanarlagets svart-vita halsduk. Avsteg får också göras i samband med arrangemang där annan halsduk påbjuds, främst Sverigehalsduken eller specifika arrangemangshalsdukar.

Vill man byta bort en Viksjö-halsduk behöver man således se till att man har mer än en halsduk.

Du får din första halsduk när du börjat och vill du ha flera kan dessa köpas av kåren, prata i så fall med din ledare.

Märkesplacering

Att placera märken rätt är inte helt lätt. Titta i instruktionen för märkesplacering nedan så får du hjälp med att sätta märkena på rätt plats: Placering av vanligaste märken