En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har idag drygt 260 medlemmar.

I Viksjö scoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 8 avdelningar fördelade på 1 familjescouting-, 2 spårar-, 2 upptäckar-, 2 äventyrar- och 1 utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fyra till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan, oftast i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas en gång varje månad. På styrelsemötena (kallas KS – KårStyrelsemöten) diskuterar vi bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin och verksamheten på avdelningarna. Styrelsen består av en Kårordförande, två vice ordförande, en sekterarare, en kassör, representanter från avdelningarna och en ledamot som representerar övriga funktionärer. Personerna i styrelsen finns beskrivna en bit ner på sidan här.

Kåren har också ett antal funktionärer som har hand om bland annat medlemsregister, ledarutbildning (KUL – KårUtbilningsLedare),  Sandviksstugan (stuggruppen), Fjällvik (husgruppen), Café Sandvik, rekrytering och uthyrning. Kontakta styrelsen för mer information.

En gång om året, under Oktober månad, har kåren en kårstämma, då vi väljer ny styrelse och lägger upp den långsiktiga planeringen. Däremellan, oftast innan varje termin startar, har vi kårmöte, där kåren gemensamt planerar för kommande termin.

Viktiga dokument (stadgar, verksamhetsplan och handbok för ledare) kan ni hitta länkar till på denna sida.