Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare i Viksjö Scoutkår.

Kårdokument

I denna lista finns några dokument som du som ledare i Viksjö Scoutkår bör känna till och ha läst:

Checklistor för utflykter och hajker:

Dokument och mejl-listor

Viksjö Scoutkår har  ett filarkiv där vi sparar kårens interna dokument. Här finns det arkiverat material från kårens verksamhet under många år. Bland annat finns protokoll, bilder från läger och andra aktiviteter, avdelningarnas sparade material samt blanketter.
Webb-och mejlgruppen jobbar på en ny lösning för kåren då vårt gamla filarkiv har tagits ur bruk. Tills en ny permanent lösning är på plats använder vi styrelsens dropbox. Var vänlig kontakta styrelsen eller webmaster om ni vill läsa dokumenten.

Kårens vanligaste blanketter finns även tillgängliga under blanketter i menyn.

Vi har också en egen mejl-server där vi hanterar våra E-postlistor för Viksjö Scoutkår. inloggningsuppgifter kan du begära via länken under inloggningsrutan. Om du vill ändra i listorna, t.ex lägga till, ta bort eller ändra mejl-adress, kontakta webmaster.

Scoutnet

Scoutnet är Scouternas medlemsregister och verksamhetsstöd. Här hittar du all information du behöver för att administrera medlemmar i Scoutnet.
Logga in på Scoutnet »
Mer information om Scoutnet »

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Mötens webbkurs för scoutledare. Inloggning med e-postadressen som är registrerad i Scoutnet.
Läs mer om Trygga Möten »

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Vill du veta mer om vilka kurser som finns, eller anmäla dig till en kurs, kontakta vår KUL (KårUtbilningsLedare)

Skicka ett mejl med namn, adress, hemtelefonnr, mobilnr och mejladress samt kursens namn+datum i din anmälan. Vill du inte mejla kan du alltid ringa!

För information om hur man anmäler sig till bl.a. Explorer Belt, Treklöver Gilwell, Blå Hajk och Biscaya, se information om läger och hajker på Scouternas hemsida, eller kontakta KUL.