Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare i Viksjö Scoutkår.

Kårdokument

I denna lista finns några dokument som du som ledare i Viksjö Scoutkår bör känna till och ha läst:

Checklistor för utflykter och hajker:

Kårens vanligaste blanketter finns även tillgängliga under blanketter i menyn.

Verktyg för verksamheten

Google Workspace

Viksjö Scoutkår började under hösten 2022 använda Google Workspace for non-profits för ledar-, kår- och scoutkommunikation och för dokumentlagring. Syftet med Google Workspace är att underlätta kommunikation och hantering av dokument och annan information mellan ledare och funktionärer i kåren, och mellan kåren och scouter och deras föräldrar.

Länkar till instruktioner:

Observera att våra gamla mejllistor, d.v.s. alla mejllistor som innehåller ”…@viksjo.ssf.scout.se”, samt ”styrelse-dropboxen” för dokumentlagring nu är ersatta med Google Workspace. Notera också att den gamla ”alla-listan” (alla@viksjo.ssf.scout.se) ersätts med listan ”Alla ledare i kåren” (ledare@viksjo.scout.se).

IT-gruppen är öppna för nya idéer och förslag på hur vi kan bättre utnyttja möjligheterna med Google Workspace, hör gärna av er via webbansvarig@viksjo.scout.se.

Scoutnet

Scoutnet är Scouternas medlemsregister och verksamhetsstöd. Här hittar du all information du behöver för att administrera medlemmar i Scoutnet.
Logga in på Scoutnet »
Mer information om Scoutnet »

Mer information om hur du använder Scoutnet i din ledarroll finns i Ledarhandboken (se länk ovan).

ApN

Avdelningsledaren ansvarar för att Detta sker med dator och eller app i telefonen i

”Aktivitetskort på Nätet” (ApN) används för att föra närvarokort över avdelningens alla scoutmöten, hajker och läger. Detta sker med dator och eller app i telefonen. Närvarorapporteringen är mycket viktig eftersom den utgör underlag för de kommunala bidrag som kåren erhåller varje termin.

Du når ApN på webben här: https://aktivitetskort.se/?ftag=0123.

Kontakta bidragsansvarig (bidrag@viksjo.scout.se) om du behöver inloggningsuppgifter eller ha råd om hur du ska redovisa i ApN. Se även manual ApN för ledare (Järfälla Kommun).

WhatsApp

Vi använder även appen WhatsApp (Android eller iOS) för kommunikation mellan ledare och funktionärer i kåren. Gruppen ”Viksjö Scoutkår ledarinfo” är gen gemensamma gruppen som alla ledare bör vara med i. Förutom denna grupp finns grupper för avdelningar och funktionärsgrupper. Kontakta din avdelningsledare för att bli inbjuden till en eller flera grupper.

Säkerhet och utbildning

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Läs mer om Trygga Möten och gå kursen» Inloggning med e-postadressen som är registrerad i Scoutnet.

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Vill du veta mer om vilka kurser som finns, eller anmäla dig till en kurs, kontakta vår KUL (KårUtbilningsLedare)

Skicka ett mejl med namn, adress, hemtelefonnr, mobilnr och mejladress samt kursens namn+datum i din anmälan. Vill du inte mejla kan du alltid ringa!

För information om hur man anmäler sig till bl.a. Explorer Belt, Treklöver Gilwell, Blå Hajk och Biscaya, se information om läger och hajker på Scouternas hemsida, eller kontakta KUL.